Hernes er lærebedrift og vi mener at våre lærlinger representerer en viktig del av vår fremtidige arbeidskraft. Vi tilbyr våre lærlinger oppfølging, kurs og sertifikater som er tilpasset den enkeltes opplæringsplan. Vårt mål er å gi våre lærlinger fast jobb etter læretiden, og derfor vil lærlinger som har tatt fagbrev stille langt fremme i køen når ledige stillinger skal besettes. Dette er bare en av mange fordeler med å ta fagbrev, i tillegg får man en praktisk og solid utdannelse hvor man tjener penger under utdanningen.

Vi har fire nye lærlinger som startet hos oss i sommer, dette er lærlinger innen vei-og anleggsfaget, anleggsgartnerfaget og yrkessjåførfaget. Totalt har vi nå sju lærlinger hos oss, dette i tillegg til utplasseringselever.

Vi ønsker alle velkommen til oss i Hernes!