Det nye covid-19 viruset ble 26.02.2020 påvist i Norge, og Hernes innfører i den forbindelse skjerpede hygienetiltak for å bidra til å bremse spredningen av viruset. Det er innført spesifikke tiltak for kontoransatte, våre anleggsarbeidere, våre sjåfører og på våre lokasjoner. Vi følger koronasituasjonen nøye, og gjør alt for å opprettholde normal drift.