Muruvik Havn AS

Muruvik Havn i Malvik kommune har tilgang til vei, jernbane og kai. Havna er sentralt plassert i Trondheimsregionen, og er et naturlig skipningssted for Meråkerbanen.

På området kan det tilbyes ca 10 mål bygg under tak, lagerbinger under tak og binger/areal for lagring under «åpen himmel».

Havna er i hovedsak bygd for bulkvare, og har stor kapasitet på interne transportbånd og lagerbinger, men vi kan i utgangspunktet ta imot alle typer varer.

Området har store lagerbygg og sidespor for jernbanen helt ned til kaia. I tillegg kan havna tilby kran med god kapasitet for bulklasting, containerkran og trucker. Havna har tatt imot båter på 36.000 tonn.

Sentralbord:
Telefon: (+47) 74 82 29 20
firmapost@hernesas.no

Org.nummer: 990 242 275

Besøksadresse:
Muruvik Havn AS
7550 Hommelvik

Postadresse:
Muruvik Havn AS
Sutterøygata 16
7502 Stjørdal

Jon Petter Hernes
Daglig leder

+47 917 47 651
jph@hernesas.no