Historien om Hernes AS

Med utgangspunkt i et grustak i Meråker etablerte Peter Anton Hernes, opprinnelig fra Frosta og bestefar til nåværende eier Jon Petter, seg som anleggsentreprenør i forbindelse med den store kraftutbyggingen i bygda i 1936.

Virksomheten vokste, både med økende oppdrag og gjennom oppkjøp. Fra 1960 begynte bedriften å operere utenfor egen kommune, og Trondheimsområdet er med årene blitt det største markedet for maskinentreprenør delen, Arne Hernes AS, som med 40 ansatte er størst i konsernet. Meråker Smelteverk var i mange år største oppdragsgiver.

Jon Petter Hernes overtok som eier og daglig leder av familiebedriften etter faren Arne i 1994. I tillegg til graving og masseflytting ble transport snart en ekstra fot å stå på i 1997 da H-tre Transport AS ble kjøpt opp og Hernes Transport AS ble etablert. Samme år ble hovedsetet flyttet fra Meråker til Sutterøleieret på Stjørdal.

I 2006 overtok Hernes AS driften for Muruvik Havn, som har en sentral rolle i Hernes-konsern sammen med Langstein Havn som ble kjøpt opp i 2017. I 2020 kjøpte Hernes AS 50% av aksjene i Frent AS. I 2022 kjøper Hernes AS resterende aksjene i Hembre Grus fra Vikaune Fabrikker AS og ble da sittende med fullt eierskap i selskapet.

Peter Anton Hernes (1898-1966)
Peter Anton Hernes (1898-1966)