I 2011 kjøpte Hernes AS (50%) sammen med Vikaune Fabrikker AS (50%) Hembre Grus. Fra 1. oktober 2022 kjøper Hernes AS aksjene til Vikaune Fabrikker AS og blir da sittende med full eierskap i Hembre Grus AS.

Hembre Grustak ligger i Hegra i Stjørdal kommune og er et stort grustak med moderne utstyr for å hurtig kunne betjene kundenes behov.