Vi har resertifisert oss som Miljøfyrtårn, takk for innsatsen alle har lagt ned i dette arbeidet. Vårt Miljøfyrtårn-sertifikat er nå godkjent og gyldig i tre år til. Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til en grønn omstilling. Miljøfyrtårn gir oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette er viktig for vårt miljøarbeid og en viktig del av vår interne miljøpolicy.