Frent AS

Frent er et firma med lange tradisjoner i lokalmiljøet. Firmaet er en sammenslutning av Vik Maskin AS og Fri – Bo Bygg AS sin maskinvirksomhet. Vik Maskin AS ble startet i 1989, dette var en videreføring av Klaus Vik sin maskinentreprenørvirksomhet som har røtter tilbake til 1970. Fri – Bo Bygg ble startet i 2006 og kjernevirksomheten har vært utbygging av hyttefelt i tillegg til eksterne oppdrag. Hernes AS kjøpte opp 50% av aksjene i Frent i 2020.

Frent er en entreprenør som kan tilby tjenester innenfor grunnarbeid, anleggsgartner, transport og leveranse av masser. De ansatte har lang erfaring fra anleggsbransjen med høy kompetanse og kjenner de lokale forholdene godt. Firmaet har sentral godkjenning og kan levere dokumentasjon på utførelse og leveranser, Frent er medlem av MEF og er godkjent lærebedrift.

Se mer på vår Facebook side
Se våre hjemmeside