Arne Hernes AS

Arne Hernes er et tradisjonelt maskinentreprenørfirma med 85 års bransjeerfaring og er dermed Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) sin eldste medlemsbedrift med antall sammenhengende år i drift. Bedriften sysselsetter fra 40-50 personer, avhengig av oppdragstyper og sesong, og har en omsetning på rundt 120 millioner kroner.

Våre kunder er lokale bedrifter, riksentreprenører, kommune og stat. Våre oppdrag omfatter stort sett vei, vann og avløp, grunnarbeider for bolighus, leiligheter og forretningsbygg, mindre betongarbeider, grunnarbeider for skoler, idrettsanlegg og kraftverk, rivningsarbeid samt andre arbeider som naturlig hører til under vår kompetanse. Vi har dyktige medarbeidere som har lang erfaring og solid kompetanse med fagbrev og sertifiseringer innenfor våre fagområder, og vi disponerer en stor og moderne maskinpark som vi hele tiden prøver å tilpasse den type arbeid vi har.

Arne Hernes AS er tilknyttet bransjeorganisasjonen MEF, og har tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund. Bedriften er tilsluttet bedriftshelsetjenesten gjennom Friskgården HMS Værnes på Stjørdal. Vi er en godkjent og sertifisert Miljøfyrtårn bedrift, og som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til en grønn omstilling. Miljøfyrtårn gir oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette er viktig for vårt miljøarbeid og en viktig del av vår interne miljøpolicy.

Se våre sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven her.

Se våre prosjekter
Se mer på vår Facebook side

Arne Hernes AS
Sutterøygata 16
7502 Stjørdal
Org. nr: 971 179 988 MVA

Sentralbord:
Telefon: +47 74 82 29 20
firmapost@hernesas.no

Faktura:
Vi foretrekker EHF-formatet,
alternativt bruk e-post
fakturamottak@hernesas.no

Nødnummer:
Telefon: +47 950 32 950

Lars Inge Hoås

Daglig leder

+47 951 96 141
lars@hernesas.no

Jørgen Alte

Prosjektleder

+47 959 18 963
jorgen@hernesas.no

Jan Tore Thyholt

Anleggsleder

+47 934 64 762
jan.tore@hernesas.no

Einar Hallberget

HMS/KS-leder

Peder Olav Leikvoll

Anleggsleder

+47 992 83 094
peder.olav@hernesas.no

Ole Magnus Bjørnås

Anleggsleder

+47 922 28 001
ole.magnus@hernesas.no

Turid Bjerkli Græsli

Regnskapssjef

+47 918 12 791
turid.grasli@hernesas.no

Kari Vikan Welde

Lønns- og økonomimedarbeider

+47 922 54 046
kvw@hernesas.no