Reklamasjon

Hernes Transport AS har etablerte rutiner som skal sikre best mulig kontroll på vareflyten ved reklamasjon, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre disse rutinene. For å få en velfungerende prosess og for å gi våre kunder best mulig service, er det viktig at våre kunder oppgir nødvendig informasjon og dokumentasjon ved en reklamasjon.

Hernes Transport AS ønsker å levere kvalitet til våre kunder, og vi vil derfor informere om hvilket ansvar og regler som gjelder ved mottak av varer. Med mange leveringer daglig vil det fra tid til annen oppstå situasjoner med feilleveringer, manko eller skade på varer ved transport. Det er da viktig at mottaker er klar over at en ved signering ved mottak av varer har et ansvar for å sjekke at varene er riktige og uten skade. Dersom sendingen din er skadet eller noe mangler, må du enten registrere dette hos sjåføren som leverte sendingen eller melde fra til oss så raskt som mulig, og senest innen 4 timer etter levering. Dersom skaden oppdages etter utpakking, må det snarest, uten ugrunnet opphold meldes til vårt kjørekontor. Vårt ansvar er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2015.

Hvordan melde inn reklamasjon:

Ikke begynn å bruke det du har mottatt før saken er avklart. La også emballasjen være intakt. Vi forbeholder oss retten til å undersøke varen ved behov.