Prosjekter

Øvre Nyhavna BT 3

 • Byggherre: Heimdal Bolig
 • Entreprise: Utførelsesentreprise
 • Kontraktssum: ca 7 mill
 • Sted: Trondheim
 • Periode: høst 2020 – høst 2022
 • Hovedleveranser: Grunnarbeider og utomhus

Kjøpmannsgata

 • Byggherre: Stjørdal Utvikling AS
 • Entreprise: Utførelsesentreprise
 • Kontraktssum: ca 8 mill
 • Sted: Stjørdal
 • Periode: sommer 2021 – vinter 2022
 • Hovedleveranser: Riving, utgraving og innfylling byggegrop, VA-anlegg m/ fordrøyningsmagasin og utomhus

Overvik

 • Byggherre: TOBB Overvik 1 AS
 • Entreprise: Totalentreprise grunn og infrastruktur
 • Kontraktssum: 18.150.000,-
 • Sted: Presthusvegen, Ranheim (Overvik)
 • Periode: okt 2019-des 2020
 • Hovedleveranser: Prosjektering. Infrastruktur (VA, elkraft, avfallsug, adkomstveger, gangveger, interne veger, gatebelysning) Grunnarbeider (tomteutgraving (15000m3), drenslag, avrettet for støp, tilfylling, utvendige terrengarbeider klart for gartner)

Risvollan helse- og velferdssenter

 • Byggherre: Trondheim Kommune
 • Entreprise: Utførelsesentreprise
 • Kontraktssum: ca 21 mill
 • Sted: Trondheim
 • Periode: desember 2018 – vinter 2021
 • Hovedleveranser: Grunnarbeider og utomhus

Lade idrettspark

 • Byggherre: Trondheim kommune
 • Entreprise: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 28 500 000,-
 • Sted: Trondheim/Lade
 • Periode: Vinter 2020 – høst 2022
 • Hovedleveranser: Ny infrastruktur. Hovedaktiviteten består av etablering av gang-/sykkelvei mellom Lade alle og Haakon VII’s gate, samt opparbeidelse av ny adkomst til Trondheim bydrift sin driftstasjon og parkering, adkomst-oppstillingsplass for buss, vrimleareal, sykkelparkering, avfallsstasjon, oppholdsarealer, høyspentomlegging, fjernvarme, støyping av støttemur og etablering av ny VA og fordrøyningsanlegg i grunn.

Granåsen Arenabygg

Nytt arenabygg ved Granåsen skisenter.

 • Byggherre: Trondheim kommune
 • Entreprise: Utførelsesentreprise
 • Kontraktssum: ca 8 mill
 • Sted: Smistadgrenda, Trondheim
 • Periode: Høst 2018 – Vår 2020
 • Hovedleveranser: VA-anlegg m/utskillere og fordrøyningsmagasin, utgraving og innfylling byggegrop, komplett utomhusarbeider

Stjørdalsveien

Ny infrastruktur i Stjørdalsveien, Ladeveien og Stiklestadveien.

 • Byggherre: Ladalen AS
 • Entreprise: Utførelsesentreprise
 • Kontraktssum: ca 23 mill
 • Sted: Lade, Trondheim
 • Periode: Vår 2018 – Vår 2020
 • Hovedleveranser: Veioppbygging, va-anlegg, utomhusarbeider

Sveberg Autosenter

Nytt bilsenter på Sveberg næringspark

 • Byggherre: NTB eiendom v/ Tore Nilsen
 • Entreprise: Utførelsesentreprise
 • Kontraktssum: ca 8 mill
 • Sted: Vuluvegen 301, Sveberg, Malvik
 • Periode: Vår 2019 – Vår 2020
 • Hovedleveranser: Grunnarbeid, VA-anlegg m/ oljeutskillere og fordrøyningsmagasin, utomhusarbeid og drivstoffanlegg.