Prosjekter


Granåsen Arenabygg

Nytt arenabygg ved Granåsen skisenter.

Byggherre: Trondheim kommune

Entreprise: Utførelsesentreprise

Kontraktssum: ca 8 mill

Sted: Smistadgrenda, Trondheim

Periode: Høst 2018 - Vår 2020

Hovedleveranser: VA-anlegg m/utskillere og fordrøyningsmagasin, utgraving og innfylling byggegrop, komplett utomhusarbeider


Ny infrastruktur Stjørdalsveien

Ny infrastruktur i Stjørdalsveien, Ladeveien og Stiklestadveien.
Byggherre: Ladalen AS

Entreprise: Utførelsesentreprise
Kontraktssum: ca 23 mill

Sted: Lade, Trondheim

Periode: Vår 2018 - Vår 2020
Hovedleveranser: Veioppbygging, va-anlegg, utomhusarbeider


Sveberg Autosenter

Nytt bilsenter på Sveberg næringspark

Byggherre: NTB eiendom v/ Tore Nilsen
Entreprise: Utførelsesentreprise

Kontraktssum: ca 8 mill
Sted: Vuluvegen 301, Sveberg, Malvik

Periode: Vår 2019 - Vår 2020

Hovedleveranser: Grunnarbeid, VA-anlegg m/ oljeutskillere og fordrøyningsmagasin, utomhusarbeid og drivstoffanlegg. 


Levert av