Utvalgte prosjekter


Granåsen Arenabygg

Nytt arenabygg ved Granåsen skisenter.

Byggherre: Trondheim kommune
Entreprise: Utførelsesentreprise
Kontraktssum: ca 8 mill
Sted: Smistadgrenda, Trondheim
Periode: Høst 2018 - Vår 2020
Hovedleveranser: VA-anlegg m/utskillere og fordrøyningsmagasin, utgraving og innfylling byggegrop, komplett utomhusarbeider


Ny infrastruktur Stjørdalsveien

Ny infrastruktur i Stjørdalsveien, Ladeveien og Stiklestadveien.

Byggherre: Ladalen AS
Entreprise: Utførelsesentreprise
Kontraktssum: ca 23 mill
Sted: Lade, Trondheim
Periode: Vår 2018 - Vår 2020
Hovedleveranser: Veioppbygging, va-anlegg, utomhusarbeider


Ferdigstilte prosjekter


Sveberg Autosenter

Nytt bilsenter på Sveberg næringspark

Byggherre: NTB eiendom v/ Tore Nilsen
Entreprise: Utførelsesentreprise
Kontraktssum: ca 8 mill
Sted: Vuluvegen 301, Sveberg, Malvik
Periode: Vår 2019 - Vår 2020
Hovedleveranser: Grunnarbeid, VA-anlegg m/ oljeutskillere og fordrøyningsmagasin, utomhusarbeid og drivstoffanlegg. 


Levert av