– Transportbransjen er spesiell, og selv om man på alle områder moderniserer og rasjonaliserer, så vil det i overskuelig fremtid være svært viktig at kjøper/selger har gode personlige relasjoner

https://www.volvotrucks.no/no-no/news/magazine-online/2017/apr/hernes-transport-as.html