Kontakt Hernes Transport AS

Daglig leder:
Jon Petter Hernes
Telefon: 917 47 651
E-post: jph@hernesas.no

Driftsleder:
Marit Torvik Reppe
Telefon: 950 22 837
E-post : marit.reppe@hernesas.no

Transportkoordinator: 
Jan Morten Rømo
Telefon: 907 23 226
E-post : janmorten@hernesas.no

Transportkoordinator:
Merethe Fossum Johansen
Telefon: 959 83 337
E-post : merethe@hernesas.no

Hernes Transport AS
Sutterøygata 16
7502 Stjørdal
Org. nr: 945 614 943 MVA

Sentralbord:
Telefon: 74 82 29 20
firmapost@hernesas.no

Forespørsler og bestillinger transport:
transport@hernesas.no


E-post faktura:
fakturamottak@hernesas.no


Regnskapsansvarlig:
Karin Fines
Telefon: 482 53 639
E-post : kf@hernesas.noLevert av