Med utgangspunkt i et grustak i Meråker etablerte Petter Hernes, opprinnelig fra Frosta og bestefar til nåværende eier Jon Petter, seg som anleggsentreprenør i forbindelse med den store kraftutbyggingen i bygda i 1936.

Fra 1960 begynte bedriften å operere utenfor egen kommune, og Trondheimsområdet er med årene blitt det største markedet for maskinentreprenør delen, Arne Hernes AS. Jon Petter Hernes overtok som eier og daglig leder av familiebedriften etter sin far Arne i 1994. I tillegg til graving og masseflytting ble transport snart en ekstra fot å stå på i 1997 da H-tre Transport AS ble kjøpt opp og Hernes Transport AS ble etablert. Samme år ble hovedsetet flyttet fra Meråker til Sutterøleieret på Stjørdal. I 2006 overtok Hernes AS driften for Muruvik Havn, som har en sentral rolle i Hernes-konsern sammen med Langstein Havn som ble kjøpt opp i 2017. I 2011 kjøpte Hernes AS 50% av Hembre Grus AS sammen med Vikaune Fabrikker AS, og i 2020 ble Frosta Entreprenør AS en del av konsernet med 50% eierandel.

Konsernet har vokst både organisk og gjennom oppkjøp gjennom disse 85 årene og har i dag ti datterselskap innen maskinentreprenør, transport, havn, massetak og eiendom. I dag har konsernet 100 ansatte og en total omsetning på rundt 240 millioner kroner.

Vi gratulerer konsernet med 85 år!