Hembre Grus AS

Hembre Grus ligger i Hegra i Stjørdal kommune og er et stort grustak med moderne utstyr for å hurtig kunne betjene kundenes behov.

Grustaket kan levere de fleste typer grus og fyllmasse slik som Filler – Pussand – Strøsand – Støpesand – Rundsingel – Hagesingel – Gårdssingel – Grøftesingel og Samfengt. Hernes AS (50%) eier selskapet sammen med Vikaune Fabrikker AS (50%).

Se mer på www.hembre-grus.no