Hembre Grus AS

Hembre Grus ligger i Hegra i Stjørdal kommune og er et stort grustak med moderne utstyr for å hurtig kunne betjene kundenes behov.

Hembre Grus AS ble stiftet i 1998 og eies i dag av Hernes AS (50%) sammen med Vikaune Fabrikker AS (50%) siden det ble kjøpt opp i 2011. Her blir det produserer betongtilslag og råstoff til byggenæring. Grustaket kan levere de fleste typer grus og fyllmasse slik som, filler, pussand, strøsand, støpesand, rundsingel, hagesingel, gårdssingel, grøftesingel og samfengt. I tillegg tar Hembre i mot betong og asfalt til gjenbruk.

Se mer på vår Facebook side