Hembre Grus AS

Hembre Grus ligger i Hegra i Stjørdal kommune og er et stort grustak med moderne utstyr for å hurtig kunne betjene kundenes behov.

Her blir det produserer betongtilslag og råstoff til byggenæring. Grustaket kan levere de fleste typer grus og fyllmasse slik som, filler, pussand, strøsand, støpesand, rundsingel, hagesingel, gårdssingel, grøftesingel og samfengt. Hernes AS (50%) eier selskapet sammen med Vikaune Fabrikker AS (50%) siden det ble kjøpt opp i 2011.

Se mer på vår Facebook side