Hembre Grus AS

Hembre Grus ligger i Hegra i Stjørdal kommune og er et stort grustak med moderne utstyr for å hurtig kunne betjene kundenes behov. Grustaket kan levere de fleste typer grus og fyllmasse slik som Filler – Pussand – Strøsand – Støpesand – Rundsingel – Hagesingel – Gårdssingel – Grøftesingel og Samfengt. Henvendelser rettes til telefon 418 58 576.

Se mer på vår hjemmeside

Troset grustak

Troset grustak ligger i Markabygda, ca. 13 km fra Skogn sentrum i Levanger kommune. Grustaket vært drevet siden 1950-tallet og planområdet utgjør et areal på 105 dekar. Uttaket har sentral beliggenhet i forhold til leveranser av masser til distriktene rundt. Ved interesse kontakt Frent AS på telefon 400 30 230.

Her produserer vi naturgrus i forskjellige fraksjoner som brukes til:

  • Veggrus

  • Strøsand

  • Natursingel til gårdsplassen

  • Pukk

  • Støpesand

Teveldalen grustak

Teveldalen grustak ligger i Teveldalen i Meråker kommune og det har her vært uttak siden 1960 tallet. Grustaket ligger sør for E14 og vest for bebyggelsen i Teveldalen like ved E 14 og 2 km fra grensen til Sverige, og er om lag 60 dekar. Grusen har vært benyttet til underbygning veg, tilslag til betong og tomter m.m. Henvendelser rettes til Jørgen Alte på jorgen@hernesas.no eller telefon 959 18 963.

Tunneltipp Meråker

Tunneltippen ligger i Meråker sentrum og har vært drevet siden 1992. Her går masse både inn og ut på interne prosjekter, samt fra eksterne aktører. Henvendelser rettes til Jørgen Alte på jorgen@hernesas.no eller telefon 959 18 963.