Den 3 – 4. september ble Grenseløse Meråkerdager arrangert i Meråker Arena. Dette er første gang arrangementet gjennomføres på tre år grunnet koronaen og de strenge restriksjonenene som har vært.

Dette er et arrangement med Kunst og Håndverksmesse, Næringslivsmesse og aktiviteter for hele familien! Her var det mye moro og interessant for publikum, bodholdere, frivilligheten, næringsliv og kulturaktører. Grenseløse Meråkerdager byr på en innholdsrik næringslivsmesse primært med lokale utstillere/bodholdere fra dalføret. Men mange ikke-lokale velger også å ta turen med sin bedrift, for å vise hva dem har å tilby.

Hernes AS stilte på stand med utstilling av både nye og gamle lastebiler, mini-lastebiler og mini-gravemaskiner for barn. Det ble et svært vellykket arrangement og det var mange besøkende både lørdag og søndag. Takk til arrangøren og alle som hjalp til på messedagene.

Du kan lese mer om arrangementet i Bladet og i Meråkerposten.