Arne Hernes AS

Arne Hernes er et tradisjonelt maskinentreprenørfirma med over 80 års bransjeerfaring og er dermed Maskinentreprenørenes Forbund  (MEF) sin eldste medlemsbedrift med antall sammenhengende år i drift. Bedriften sysselsetter fra 40-50 personer, avhengig av oppdragstyper og sesong, og har en omsetning på rundt 100 millioner kroner.


Vår erfarne stab disponerer en stor og moderne maskinpark som vi hele tiden prøver å tilpasse den type arbeid vi har.

Våre oppdrag omfatter stort sett vei, vann og avløp (VA), grunnarbeider for bolighus, leiligheter og forretningsbygg, mindre betongarbeider, grunnarbeider for idrettsanlegg og kraftverk, rivingsarbeide samt andre arbeider som naturlig hører til under vår kompetanse.


Arne Hernes AS er tilknyttet bransjeorganisasjonen MEF, og har tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund. Videre har vi sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3, og er godkjent opplæringsbedrift i flere fagområder. Bedriften er tilsluttet bedriftshelsetjenesten gjennom Friskgården HMS Værnes på Stjørdal.

Arne Hernes AS er en godkjent og sertifisert Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Kun bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.
Besøk oss på Facebook

Levert av