Personlige relasjoner er viktig

2020-06-26T10:28:20+00:00

– Transportbransjen er spesiell, og selv om man på alle områder moderniserer og rasjonaliserer, så vil det i overskuelig fremtid være svært viktig at kjøper/selger har gode personlige relasjoner https://www.volvotrucks.no/no-no/news/magazine-online/2017/apr/hernes-transport-as.html