Tiltak for å begrense mulig spredning av koronaviruset

2020-06-26T10:28:20+00:00

Det nye covid-19 viruset ble 26.02.2020 påvist i Norge, og Hernes innfører i den forbindelse skjerpede hygienetiltak for å bidra til å bremse spredningen av viruset. Det er innført spesifikke tiltak for kontoransatte, våre anleggsarbeidere, våre sjåfører og på våre lokasjoner. Vi følger koronasituasjonen nøye, og gjør alt for å opprettholde normal drift.

Tiltak for å begrense mulig spredning av koronaviruset2020-06-26T10:28:20+00:00

Mister retten til å jobbe

2020-06-26T10:28:20+00:00

– Vi har ikke råd til å skyve dyktige fagfolk ut av arbeidslivet, skriver direktør Julie M. Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund. Gutta i anleggsbransjen jobber fra tidlig til sent. De er gjerne spesialister på en oppgave. Det kan være graving, brønnboring eller asfaltlegging. De som har gravd for sin kommune i 20 år kan om kort tid bli fratatt sitt yrke. Går vi mot et samfunn som ikke har plass til praktikerne? https://byggmesteren.as/2017/11/13/mister-retten-a-jobbe

Mister retten til å jobbe2020-06-26T10:28:20+00:00

Personlige relasjoner er viktig

2020-06-26T10:28:20+00:00

– Transportbransjen er spesiell, og selv om man på alle områder moderniserer og rasjonaliserer, så vil det i overskuelig fremtid være svært viktig at kjøper/selger har gode personlige relasjoner https://www.volvotrucks.no/no-no/news/magazine-online/2017/apr/hernes-transport-as.html

Personlige relasjoner er viktig2020-06-26T10:28:20+00:00
Go to Top