Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022.

Åpenhetsloven omfatter arbeids- og menneskerettigheter, dvs sosiale forhold, og har virkning på to områder:

  • Leverandører og samarbeidspartnere
  • Internt i egen organisasjon

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

I vår virksomhet skal ikke vår fremgang og inntjening gå på bekostning av andres grunnleggende rettigheter. Gjennom Åpenhetsloven skal vi utvide vårt perspektiv til å jobbe mer med dette overfor våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi skal kommunisere og rapportere ærlig og åpent om arbeidet med aktsomhetsvurderinger på nettsidene våre og gjennom årlig rapportering. Aktsomhetsvurderinger og kravene til oppfølging er dokumentert i vårt kvalitetssystem. Vi skal besvare spørsmål som kommer innen de fastsatte fristene i Åpenhetsloven.